CHITRANJALI NATIONAL LEVEL PHOTOGRAPHY FESTIVAL, CHITRANJALI PHOTOGRAPHY COMPETITION JABALPUR
Winners

Chitranjali(National Festivals) 2023 Winners

National Festivals of india

Jinesh Prasad

Jinesh Prasad

1st Winner

Winning Prize - 100000 ₹

Mavender Vashist

Mavender Vashist

2nd Winner

Winning Prize - 50000 ₹

Bishwanath Bag

Bishwanath Bag

3rd Winner

Winning Prize - 25000 ₹

# Name Winning Prize
1 Jinesh Prasad 100000 ₹
2 Mavender Vashist 50000 ₹
3 Bishwanath Bag 25000 ₹
4 SHRADDHA SINGH 1000 ₹
5 VISHAL KAPOOR 1000 ₹
6 APU DAS 1000 ₹
7 SURIT DATTA 1000 ₹
8 SUDHIR NAZARE 1000 ₹
9 MILI PAUL 1000 ₹
10 SOURAV KARMAKAR 1000 ₹
11 SANDIP PRAMANICK 1000 ₹
12 RIBHU CHATTERJEE 1000 ₹
13 GANESH K 1000 ₹
14 PRAVESH 1000 ₹
15 SAURABH SIROHIYA 1000 ₹
16 ABHISHEK LAL 1000 ₹
17 ARINDAM DAS 1000 ₹
18 ABHI GHOSH 1000 ₹
19 CHINMOY BHATTACHARJEE 1000 ₹
20 UJWALA 1000 ₹
21 INDRANIL SAHA 1000 ₹
22 ARUNABHA KUNDU 1000 ₹
23 SOURAV PAL 1000 ₹
24 MADHUSUDAN P KHAIRE 1000 ₹
25 SUVANKAR PATRA 1000 ₹
26 NARAYAN D PATEL 1000 ₹
27 BRAHMAIAH VANGAPALLI 1000 ₹
28 MADHUMITA CHATTERJEE 1000 ₹

Chitranjali 2022 Winners / चित्रांजलि 2022 विजेता

Festivals of india

Priyankar Dattagupta

Priyankar Dattagupta

1st Winner

Winning Prize - 100000 ₹

Rumela de

Rumela de

2nd Winner

Winning Prize - 50000 ₹

Indranil Sengupta

Indranil Sengupta

3rd Winner

Winning Prize - 25000 ₹

# Name Winning Prize
1 Priyankar Dattagupta 100000 ₹
2 RUMELA DE 50000 ₹
3 Indranil Sengupta 25000 ₹
4 Mukesh Thakkar 1000 ₹
5 Manish vyas 1000 ₹
6 Abhi Ghosh 1000 ₹
7 Barun Rajgaria 1000 ₹
8 Shriram Chouhan 1000 ₹
9 PRASENJIT DAS 1000 ₹
10 Aniket Shantinath Gurav 1000 ₹
11 Rajesh Dhar 1000 ₹
12 Madhumita Chatterjee 1000 ₹
13 Vanam Sharath babu 1000 ₹
14 Rathin Dey 1000 ₹
15 SUDHIR NAZARE 1000 ₹
16 SHREENIVAS YENNI 1000 ₹
17 Krishna Masalkar 1000 ₹
18 ABHIJIT Kumar DE 1000 ₹
19 HARSHAJIT DAS 1000 ₹
20 SUJEET PANDURANG MHATRE 1000 ₹
21 Naveena Mohan 1000 ₹
22 Manish Deo 1000 ₹
23 sabu elampal 1000 ₹

Har Ghar Tiranga Competition

Prashant Somnath Kharote

Prashant Somnath Kharote

1st Winner

Winning Prize - 10000 ₹

Jinesh Prasad

Jinesh Prasad

2nd Winner

Winning Prize - 5000 ₹

Saurabh Sirohiya

Saurabh Sirhoiya

3rd Winner

Winning Prize - 3000 ₹

Har Ghar Tiranga

# Name Winning Prize
1 PRASHANT KHAROTE 10000 ₹
2 JINESH PRASAD 5000 ₹
3 SAURABH SIROHIYA 3000 ₹
4 SHRADDHA SINGH 1000 ₹
5 SUJATRA HALDER 1000 ₹
6 APU DAS 1000 ₹
7 SUDIPTO DAS 1000 ₹
8 SANDIP PRAMANICK 1000 ₹

Festival of Jabalpur

# Name
1 rudraksha
2 Lovely Diwan
3 Omprakash Nema
4 Aanart Jha
5 Ajay Dhabarde
6 Anjali Soni
7 Anushree Bhoware
8 Basant tiwari

Festival of Jabalpur

# Name
9 Durgesh kumar sahu
10 jalaj sahu
11 kamlesh rajak
12 Mradul Shivhare
13 Pradeep Jain
14 Rashmi Soni
15 S.Kamar Ali
16 Vivek Jatav
Winners 2021

Chitranjali 2021 Winners / चित्रांजलि 2021 विजेता

SANDIP PRAMANICK

SANDIP PRAMANICK

1st Winner

Winning Prize - 100000 ₹

TIRTHANKAR OJHA

TIRTHANKAR OJHA

2nd Winner

Winning Prize - 50000 ₹

SURAJIT ROY CHOWDHARY

SURAJIT ROY

3rd Winner

Winning Prize - 20000 ₹

VIVEK NIGAM

VIVEK NIGAM

Special prize 26th Jan

Winning Prize - 5000 ₹

# Name Winning Prize
1 SANDIP PRAMANICK 100000 ₹
2 TIRTHANKAR OJHA 50000 ₹
3 SURAJIT ROY CHOWDHARY 20000 ₹
4 Vivek Nigam 5000 ₹
5 Ankur Jaywant Tambde 1000 ₹
6 ARUNAASINGH 1000 ₹
7 Athish Sanjay Itagi 1000 ₹
8 Indranil Mitra 1000 ₹
9 HIRA PUNJABI 1000 ₹
10 Indranil Sengupta 1000 ₹
11 Jayesh 1000 ₹
12 JINESH PRASAD 1000 ₹
13 Mohd Asif Khan 1000 ₹
14 Mukesh Srivastava 1000 ₹
15 Naveen Kumar 1000 ₹
16 Nilesh ganthade 1000 ₹
17 PINKI BISWAS SANYAL 1000 ₹
18 Rahul Godase 1000 ₹
19 Saurabh Sirohiya 1000 ₹
20 Shivu K 1000 ₹
21 SHRAVAN THADANLA 1000 ₹
22 Somnath Pal 1000 ₹
23 Sudipta Dutta Chowdhury 1000 ₹
24 Sunil Choudhary 1000 ₹